Update: 17/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế thiết lập một danh sách các điều khoản cơ bản, sử dụng cho các tên gọi của nón và quanh co pho mát máy và các thành phần của họ, cũng như nghĩa tương ứng, trong lĩnh vực của ngữ cho máy dệt cho qua quanh co.
Chú Ý — Ở ngoài điều khoản sử dụng trong ba chính thức ISO ngôn ngữ (tiếng anh, tiếng pháp và tiếng nga) này tiêu Chuẩn Quốc tế xác định (trong một phụ lục) tương đương với điều kiện trong các đức và ý ngôn ngữ này đã được đưa cho thông tin theo yêu cầu của ủy Ban Kỹ thuật CHUẨN TC 72, và các thành viên cơ quan cho Đức F. R. (DIN), Thụy sĩ (BỘ) và Ý (HIỆP) đã xác minh của họ đúng đắn. Tuy nhiên, chỉ có những định nghĩa được đưa ra trong chính ngôn ngữ có thể được coi là ISO định nghĩa.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page