Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1.1 Này tiêu Chuẩn Quốc tế áp dụng cho
rèn thuần khiết và thép đó là dự định
cho lạnh đề hay lạnh đùn và được
giao như dây thanh, dây hoặc quán bar. Nó có năm
phần bao gồm các chủ đề sau đây:
Phần 1 – yêu cầu chung chung với tất cả
phần.
Phần 2 – thép không có ý định để xử lý nhiệt,
với kính từ 2 mm để 100 mm.
Phần 3 – trường hợp-thép cứng với kính
từ 2 mm để 100 mm.
Mục 4 – thép cho tôi và tôi, bao gồm
boron điều trị bằng thép, với kính
từ 2 mm để 100 mm.
Phần 5 – thép không gỉ có đường kính
2 mm đến 25 mm cho ferit, đến
100 mm cho thép, và đến
50 mm cho một thép.
1.1.2 Này tiêu Chuẩn Quốc tế (trừ
phần 2) được không áp dụng cho các đặc tính của
lạnh đầu hoặc lạnh-ép phần trong đó có không
bị để tiếp theo xử lý nhiệt. Như
các đặc tính của những phần trong cái lạnh đầu hoặc lạnh
đùn và sau đó, không nhiệt tình trạng
phần lớn phụ thuộc vào áp dụng coldheading
hoặc lạnh-đùn điều kiện này, các nên,
nếu cần thiết, là một vấn đề của thỏa thuận giữa những
mua và các nhà sản xuất của các bộ phận.
1.1.3 ngoài này tiêu Chuẩn Quốc tế, những
chung giao kỹ thuật yêu cầu của IS0 404
được áp dụng.
ISO/TR 9769:năm 1991, sắt Thép – Xét của tận dụng- –
có thể phương pháp của phân tích.
IS0 10474:năm 1991, Thép và sản phẩm – kiểm Tra
tài liệu.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI