Update: 24/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế ghi rõ các đặc điểm chính của đồng bộ ròng rọc cho sử dụng đồng bộ vô tận dây đai cho cơ truyền năng lượng và nơi tích cực, mục đồng bộ hoặc là cần thiết.
Chú Ý Các ổ đĩa này đã được biết dưới cái tên khác nhau trong quá khứ, ví dụ: vành đai thời gian ổ đĩa cực, vành đai ổ bánh dây đai.

Các đặc điểm chính bao gồm:
một) răng kích thước và dung sai;
b) ròng rọc kích thước và dung sai;
c) chất lượng đặc điểm kỹ thuật.
Theo như kích thước rất quan tâm, các ròng rọc quy định ở đây tiêu Chuẩn Quốc tế đang được sử dụng lẫn lộn với các vành đai quy định ở ISO 5296.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page