Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định cầu cho hầu họng airways của nhựa liệu và/hay cao su, bao gồm cả những với một cố chèn làm bằng nhựa liệu và/hoặc kim loại.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế này không áp dụng kim loại hầu họng airways, cũng không phải để yêu cầu liên quan dễ cháy của hầu họng airways.
Cháy của hầu họng airways, ví dụ nếu dễ cháy thuốc gây tê, đốt điện đơn vị hoặc laser được sử dụng là một cũng công nhận nguy hiểm. Nó được giải quyết bởi lâm sàng thích hợp quản lý, mà nằm ngoài phạm vi của đây tiêu Chuẩn Quốc tế.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là không áp dụng cho supralaryngeal airways mà không một bộ, không thể tách rời chế niêm phong.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI