Update: 16/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế ghi rõ các yêu cầu chiều để gắn bánh xe đến trạm trung chuyển trên máy kéo và máy móc cho nông lâm. Các phẳng kiểu đính kèm với trung vào một trung tâm khoan là đề nghị loại thiết bị cho tương lai.
Chú Ý 1 Đặc điểm của đính kèm với cầu hay nón trung trên lỗ được thể hiện trong phụ lục A.
Kỹ thuật chỉ ra không có nghĩa là các bánh xe là hoán đổi cho nhau từ một chiếc xe khác.
Ý 2 Bánh xe được trang bị để điều khiển phía trước và trục sau đó kết hợp bánh giảm hoặc tương ứng với cơ chế trong bánh xe trung tâm phong bì này không được bảo hiểm bởi này tiêu Chuẩn Quốc tế.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page