Update: 19/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một tài liệu tham khảo phương pháp cho các quyết định của các đồng nội dung của sữa và các sản phẩm.
Phương pháp này là để áp dụng
một) sữa, kem sữa và bơ,
b) bốc hơi sữa và sữa đặc,
c) toàn bộ và kem sữa bột,
d) kem và bơ,
e) bơ,
f) kem,
g) khó bán khó khăn và pho mát mềm của các cổ, và pho mát, và
h) caseins, các muối của casein và coprecipitates.
Phương pháp này thích hợp cho việc xác định đồng dung thấp như 0,05 mg/kg vào mẫu thử nghiệm của bơ và bơ.
Chú Ý Thấy CHIẾC 68 cho chi tiết của bơ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page