Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một ngọn lửa nguyên tử hấp thụ phương pháp phổ xác định nhôm, đồng, chì và kẽm nội dung của quặng mangan, và tập trung.
Các phương pháp được áp dụng cho một nồng độ khoảng
0,1 để 4,0 % (m/m) của nhôm;
0,005 để 1,0 % (m/m), đồng;
0,005 để 1,0 % (m/m) của dẫn đầu;
0,005 để 0,25 % (m/m) của kẽm.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế nên đọc trong kết hợp với ce 4297.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI