Update: 12/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định kích thước cho 8 Loại mm Các hình ảnh chuyển động chiếu cuộn kích thước 7, với danh nghĩa phim chứa 15 m, thường được sử dụng để trả lại các bộ phim từ các xử lý phòng thí nghiệm và coi là hoán đổi cho nhau trong tất cả các mẫu 8 Loại mm Các chiếu băng (encapsuled thiết bị), có một trợ cấp cho cuộn lên đến 75 mm tối đa bên ngoài bích đường kính.
Đây là loại reel cũng phù hợp với bình thường reel-để-reel thiết bị chiếu.
1.2 Này tiêu Chuẩn Quốc tế thay thế các đặc điểm kỹ thuật đưa ra cho Số 7 reel mô tả trong ISO 3639.
Chú Ý — thiết bị định trong này tiêu Chuẩn Quốc tế là giống như một xác định là một ống chỉ trong một số nước. Ở những người khác, một cuộn chỉ được dùng với máy chiếu, và cuộn có rắn bích thường cho nguyên cổ dùng trong máy ảnh.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page