Update: 16/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn quốc tế chỉ định một phương pháp để xác định hóa chất ôxy nhu cầu TUYẾT, nước.
Nó được áp dụng cho nước với một COD giá trị của giữa 30 mg/tôi và 700 mg/l. Clorua nội dung không được vượt quá 1000 mg/l. Một mẫu nước mà là phù hợp với những điều kiện này được sử dụng trực tiếp để phân tích.
Nếu COD vượt quá giá trị 700 mg/l, các mẫu nước là pha loãng. Để chính xác nhất đó là một lợi thế mà các COD giá trị của các mẫu là trong khoảng 300 lên đến 600 mg/l.
Dưới đưa ra điều kiện phản ứng, các hợp chất hữu cơ rộng rãi được ôxy hóa. Loại trừ được hợp chất với một yếu tố cấu trúc (ví dụ như pyridin hạt nhân, đệ tứ hợp chất nitơ). Biến động kỵ chất có thể bốc hơi và do đó thoát khỏi sự oxi hóa. Vô cơ hợp chất được ôxy hóa dưới những điều kiện phản ứng được, ví dụ như:
— ta có ion, nai ion;
— nhất định hợp chất lưu huỳnh;
— cơ ion, và
— một số kim loại hợp chất.
Mặt khác, một số hợp chất có thể phản ứng như ôxi đại lý dưới những điều kiện phản ứng. Tùy thuộc vào việc sử dụng các kết quả kiểm tra những trường hợp này phải được giữ trong tâm trí.
Cho nhiễu, đặc biệt là từ clorua, xem khoản 10.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page