Update: 16/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 6101 chỉ định một nguyên tử hấp thụ phương pháp phổ xác định dẫn nội dung của cao su.
Các phương pháp là áp dụng đối với nguyên sản phẩm cao su. Không có giới hạn nồng độ dẫn đó có thể được xác định. Cao hay thấp nồng độ có thể xác định được, miễn là phù hợp điều chỉnh được thực hiện với khối lượng của các phần kiểm tra và/hoặc nồng độ của các giải pháp được sử dụng. Việc sử dụng các tiêu chuẩn-bổ sung phương pháp có thể hạ thấp dưới hạn phát hiện.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page