Update: 15/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 6194 mô tả con dấu sử dụng trong niêm phong yếu tố. Họ được coi là thích hợp để sử dụng dưới áp suất thấp điều kiện (xem 6.1).
Phần này của ISO 6194 thấy con dấu loại và ví dụ. Nó cũng xác định danh nghĩa kích thước và chịu đựng của các con dấu trục và vỏ, cũng như một chiều mã số nhận dạng.
Chú Ý ISO 6194 được bổ sung cho ISO 16589 trong đó bao gồm con dấu kết hợp nhiệt yếu tố niêm phong.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page