Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 630 chỉ định chất lượng cao mang lại sức mạnh dập tắt và kính thép. Phần này của ISO 630 áp dụng cho tấm thép lăn trên một đảo ngược mill mà có được sử dụng trong dập tắt và kính điều kiện bình thường, thiết kế cho hàn hoặc bắt vít cấu trúc.
Phần này của ISO 630 không bao gồm kết cấu thép, một số trong đó được bao phủ bởi các tiêu Chuẩn Quốc tế:
— Tấm và dải — tham khảo ISO TC 17/SC 12, Liên tục mill phẳng cán sản phẩm;
— Ống sản phẩm — tham khảo ISO TC 5/SC 1, ống Thép.
Chú Ý danh Sách của các tiêu chuẩn được bao phủ bởi CHUẨN TC 17/SC 12 và CHUẨN TC 5/SC 1 có sẵn trên các công trang Web.
Phần này của ISO 630 bao 10 lớp. Lớp S460Q, S500Q S550Q, S620Q, S690Q, S890Q và S960Q được bao phủ trong phụ Lục A. Lớp SG460Q, SG500Q, và SG700Q được bao phủ trong phụ Lục B.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI