Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 630 chỉ định chất lượng cho địa chấn-chứng minh cải thiện thép. Phần này của ISO 630 áp dụng cho các tấm thép với độ dày của mm 6 hoặc hơn, và lên tới 125 mm, rộng căn hộ và cán nóng phần lên đến 140 mm, được sử dụng trong các bình thường, điều kiện giao hàng như được đưa ra trong 6.2 và bình thường, thiết kế cho hàn hoặc bắt vít cấu trúc.
Phần này của ISO 630 không bao gồm kết cấu thép, nhất định trong đó được bao phủ bởi các tiêu Chuẩn Quốc tế:
— tấm và dải – tham khảo ISO TC 17/SC 12, Liên tục mill phẳng cán sản phẩm;
— ống sản phẩm – tham khảo ISO TC 5/SC 1, ống Thép.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI