Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 6469 xác định yêu cầu cho các trên tàu pin năng lượng hệ thống lưu trữ (THỂ) của đẩy điện đường xe, bao gồm pin-xe điện (BEVs) nhiên liệu-(FCVs) và lai xe điện (HEVs), để bảo vệ những người bên trong và bên ngoài chiếc xe và chiếc xe môi trường. Bánh đà không bao gồm trong phạm vi này là một phần của ISO 6469.
Phần này của ISO 6469 không áp dụng cho THỂ trong xe và phương tiện không phải là dự định như là đường xe, như tài liệu xử lý xe tải, hay bốc xe tải.
Phần này của ISO 6469 chỉ áp dụng cho THỂ ở trên tàu điện áp lớp B (xem 3.18) các mạch điện cho chiếc xe đẩy.
Phần này của ISO 6469 không cung cấp thông tin an toàn cho sản xuất, sửa chữa và bảo dưỡng nhân viên.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI