Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một phương pháp để phân cực xác định tinh bột nội dung của động vật ăn chất liệu và nguyên liệu cho động vật ăn chất liệu.
Phương pháp này không áp dụng sản phẩm đó, bên cạnh tinh bột, chứa chất khác, mà là quang học hoạt động trong các phân tích và không hòa tan trong 40 % ethanol. Ví dụ về những sản phẩm này là bột khoai tây, củ cải chip, lá củ cải, củ cải ngọn men, các sản phẩm đậu nành, lupin và sản phẩm giàu inulin (ví dụ như rau diếp, rễ và Jerusalem). Trong những trường hợp này một enzyme quyết tâm của các nội dung tinh bột có thể được sử dụng.
Phương pháp này không áp dụng cho các lượng của tinh bột với một khí giữa họ nội dung quá 40 % (ví dụ như chất khí giữa họ ngô bột như Hylon G).
Cẩn THẬN — Tùy thuộc vào cường độ của nhiệt độ ẩm điều trị sản phẩm đã phải chịu quá thấp, một nội dung tinh bột có thể được xác định.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI