Thông Tin Chung
Tài Liệu Liên Quan
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế ghi rõ các đặc tính của triers cho xanh, cà phê hoặc nguyên, cà phê và cho giấy da cà phê (cà phê ở giấy da) thích hợp cho việc lấy mẫu qua mặt của đóng túi và đó là đặc biệt thích hợp cho việc lấy mẫu dựa sáng 4072[1].
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng cho triers không lấy từ chứa số lượng lớn lót cũng không phải từ “túi lớn” [ví dụ như túi định “1 MT” hoặc “1 Mt” (mét tấn)].

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI