Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một spectrophotometric phương pháp được biết đến như là tetrachloromercurate (TỰ)/pararosaniline phương pháp cho việc xác định của khối lượng tập trung của lưu huỳnh dioxide trong môi trường không khí trong khoảng 20 mg/m^(3) khoảng 500 mg/m^(3).
Lấy mẫu giai đoạn là 30 phút để 60 phút.
Nếu lâu hơn thời gian lấy mẫu hơn 60 phút được sử dụng, hoặc cao hơn nồng độ khí lưu huỳnh (lên tới khoảng 2 000 mg/m^(3)) đang mong đợi, chăm sóc là cần thiết để đảm bảo rằng các nồng độ của lưu huỳnh dioxide trong việc hấp thụ giải pháp đưa ra trong khoản 6 đoạn 2 đều không được vượt quá. Điều này có thể được thực hiện bởi một giảm lượng chảy trong mẫu. Giải pháp mẫu thu được bằng cách thủ tục này có thể được bảo quản trong 24 h trước khi làm đo, miễn là chúng được lưu giữ trong tủ lạnh ở khoảng 5 °C.
Chất trong đó được gọi để can thiệp và đó có thể có trong không khí được lấy mẫu được liệt kê trong 7,5
Dấu hiệu của sự chính xác và độ chính xác của các phương pháp, và hạ giới hạn phát hiện được đưa ra trong 8.2.
Phát hiện giới hạn độ lệch chuẩn và nhiễu đủ điều kiện TOÀN phương pháp cho định hướng lĩnh vực số đo nồng độ cao hơn nhiều. Khi chính xác hơn đo là cần thiết, dụng cụ đặc biệt được kiểm tra và hiệu chỉnh nên được sử dụng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO