Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định, với tài liệu tham khảo để ISO/R 230 học bài kiểm tra cho mở phía trước cơ sức ép và cho tương ứng cho phép dung sai.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng đối với máy móc của chung mục đích sử dụng bình thường và độ chính xác đến 2 500 knot khả năng đó là một báo chí chuẩn hóa vào ISO 6898.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ giao dịch với việc kiểm tra của chính xác của các máy. Nó không áp dụng cho các thử nghiệm của các hoạt động của máy (rung động bất thường, tiếng ồn, thanh trượt chuyển động của các thành phần etc.) cũng không đặc điểm của nó (tốc độ, thức ăn, lệch dưới tải, etc.) mà phải được kiểm tra trước khi thử nghiệm chính xác.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI