Update: 19/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 6953 chỉ định kiểm tra các thủ tục và một phương pháp của trình bày các kết quả liên quan đến các thông số mà xác định chính đặc điểm để được bao gồm trong văn học từ nhà cung cấp của bộ điều chỉnh và lọc-điều phù hợp với ISO 6953-1.
Mục đích của việc này là một phần của ISO 6953 là những điều sau đây:
— để tạo điều kiện cho sự so sánh về áp lực mà chính quyền và lọc-điều chỉnh bởi chuẩn hóa kiểm tra phương pháp và trình bày của kiểm tra dữ liệu;
— để hỗ trợ trong những ứng dụng của áp lực mà chính quyền và lọc-bộ điều chỉnh trong hệ thống khí nén.
Các bài kiểm tra xác định được định để cho phép so sánh trong số các loại khác của điều chỉnh và lọc-điều chỉnh; họ không phải là sản xuất, kiểm tra được thực hiện trên mỗi điều áp lực hay lọc-điều sản xuất.
Chú Ý 1 bài kiểm tra liên quan tới điện khí nén áp lực kiểm soát van có quy định ở ISO 10094-2.
Ý 2 định dạng 6953-3 cho một sự thay thế động kiểm tra phương pháp cho lưu lượng đặc tính bằng cách sử dụng một cách nhiệt xe tăng thay vì của một dòng chảy mét. Tuy nhiên, phương pháp này, các biện pháp chỉ là giảm tốc độ dòng chảy phần của trễ đường cong của dòng chảy về phía trước và cứu trợ chảy đặc điểm.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page