Update: 12/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 6983 xác định yêu cầu và làm cho nghị một dạng dữ liệu cho vị trí, dây chuyền chuyển động và cong hệ thống kiểm soát được sử dụng trong số điều khiển của máy móc. Phần này của ISO 6983 giúp sự phối hợp của hệ thống thiết kế để giảm thiểu những loạt các chương trình bản thảo yêu cầu, để thúc đẩy đồng nhất của chương trình kỹ thuật, và để thúc đẩy khả năng thay đổi số vào, các chương trình điều khiển số máy của cùng một phân loại, loại, quá trình, chức năng, kích thước và độ chính xác. Nó được thiết kế là đơn giản điều khiển số máy, được lập trình bằng cách sử dụng một đơn giản định dạng, đó là hệ thống mở rộng cho phức tạp hơn máy.
Phần này của ISO 6983 không được sử dụng trong những chuyên trường hợp điều khiển số máy cắt ngọn lửa và máy soạn thảo sử dụng đặc biệt và độc quyền trong ngành đóng tàu. Trong này ứng dụng một liên quan dạng (“các ESSI Dạng”) được xác định trong ISO 6582.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page