Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 7148 ghi rõ về ma sát kiểm tra kim loại mang nguyên liệu cho đồng bằng bi dưới điều kiện của ranh giới bôi trơn.
Các thủ tục thử nghiệm mô tả trong phần này của ISO 7148 cho phép ma sát và mặc hành vi của mang nguyên liệu/giao phối nhớt kết hợp được so với kết hợp khác, do đó tạo điều kiện cho sự lựa chọn của một mang nguyên liệu cho chạy hoặc liên tục, trong thời gian dài dưới điều kiện của bôi trơn ranh giới, tốc độ thấp và liên tục trượt. Nhờ vào sự khác biệt trong bài kiểm tra điều kiện đo ma sát và mặc giá trị có thể dự kiến sẽ thay đổi từ một kiểm tra cơ sở khác.
Các kết quả kiểm tra cung cấp thông tin hữu ích cho ứng dụng thực tế chỉ nếu tất cả các thông số của ảnh hưởng đều giống hệt nhau. Nhiều thử nghiệm điều kiện đi chệch khỏi các ứng dụng thực tế, càng không chắc chắn của các ứng dụng của quả.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI