Thông Tin Chung
Tài Liệu Liên Quan
Phạm vi

ISO 7240-14:2013 ghi rõ các thiết kế lắp đặt, và yêu cầu dịch vụ cho một lửa và phát hiện hệ thống báo động (FDAS), đó là chủ yếu là nhằm cung cấp sớm phát hiện của lửa và báo trong một hoặc nhiều quy định trong nhà hoặc khu vực cho việc bảo vệ của cuộc sống. Các FDAS bao gồm phát hiện tự động của một ngọn lửa và sử dụng khởi đầu của một hệ thống báo cháy, với âm thanh và hình ảnh cảnh báo cho những người ở khu vực phát hiện.

ISO 7240-14:2013 cũng chỉ yêu cầu cho FDAS khả năng cung cấp tín hiệu âm thanh hệ thống cảnh báo phù hợp với ce 7240-19, để bắt đầu hoạt động của phụ trợ kỹ thuật dịch vụ, chẳng hạn như cố định dập lửa hệ thống và các biện pháp phòng ngừa và hành động.
Bảo vệ tài sản nằm ngoài phạm vi của ISO 7240-14:2013. Tuy nhiên, yêu cầu được chỉ định ở đây có thể được sử dụng như nghị bảo vệ tài sản.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI