Thông Tin Chung
Tài Liệu Liên Quan
Phạm vi

ISO 7240-15:2014 xác định yêu cầu, kiểm tra phương pháp, và hiệu suất chí điểm loại lửa sử dụng máy phát hiện khói, và nhiệt độ cảm biến kết hợp trong một cơ bao vây ít nhất một bộ cảm biến khói và, ít nhất một người khác, cảm biến mà đáp ứng nhiệt, và trong đó các tín hiệu(s) của khói cảm biến(s), là (đang) kết hợp với các tín hiệu(s) của bộ cảm biến nhiệt(s).

Hiệu suất của một cảm biến duy nhất trong các máy dò phủ cấp 7240-15:2014 không thể đủ cho phù hợp với bộ phận khác của ISO 7240 cho các đơn dò cảm biến.

Một số loại máy dò có thể chứa chất phóng xạ. Yêu cầu của quốc gia để bảo vệ bức xạ khác nhau từ nước và họ không phải vì vậy quy định ở đây tiêu chuẩn. Tuy nhiên, chẳng hạn dò được mong đợi sẽ phù hợp với các quốc gia và yêu cầu được phù hợp với những đề nghị của các cơ Quan năng Lượng Hạt nhân (N.) của Tổ chức hợp Tác Kinh tế và phát Triển (ÚC).

Cho thử nghiệm của các loại máy dò, hay máy dò làm việc trên nguyên tắc khác nhau CHUẨN 7240-15:2014 có thể được sử dụng cho hướng dẫn. Máy dò với đặc biệt, được phát triển cho cụ thể rủi ro, không được bao phủ trong ISO 7240-15:năm 2014.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI