Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định uốn thủ tục thử nghiệm để xác định và phân loại mệt mỏi điểm mạnh của reconnectable hoặc vĩnh viễn thủy lực ống khớp.
Các thủ tục là dành cho tiến hành uốn bài kiểm tra của các phụ kiện, và khớp với cường độ cao, thủy lực của các hợp kim chẳng hạn như ăn mòn thép, Nimonic, titan, hợp kim thủy lực ống sử dụng vào thương mại và máy bay quân sự.
Một nghĩa là căng thẳng được áp dụng bởi giữ hệ thống áp lực trong những mẫu vật và sau đó, flexing trong một quay uốn kiểm tra máy.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI