Update: 19/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 75 cho một vị tướng kiểm tra phương pháp cho việc xác định nhiệt độ lệch theo tải (uốn căng thẳng dưới ba điểm tải) của nhựa. Loại khác nhau của kiểm tra mẫu vật khác nhau và liên tục tải là định nghĩa phù hợp với loại khác nhau của vật chất.
ISO 75-2 cho yêu cầu cụ thể cho nhựa (bao gồm đầy nhựa và sợi nhựa trong đó sợi chiều dài, trước khi xử lý là để 7,5 mm) và cứng, trong khi ISO 75-3 cho yêu cầu cụ thể cho cao sức mạnh bọt tấm và sợi nhựa trong đó sợi chiều dài lớn hơn 7,5 mm.
Các phương pháp quy định rất thích hợp để đánh giá tương đối xử của các loại khác nhau của tài liệu ở nhiệt độ cao dưới một tỷ lệ quy định của gia tăng nhiệt độ. Các kết quả thu được không nhất thiết thể hiện nhiệt độ tối đa áp dụng bởi vì trong thực tế yếu tố thiết yếu, như thời gian, điều kiện tải và trên danh nghĩa bề mặt căng thẳng, có thể khác nhau từ những kiểm tra điều kiện. Thật sự so sánh của dữ liệu chỉ có thể đạt được cho liệu có cùng một nhiệt độ phòng uốn module.
Các phương pháp xác định kích thước ưa thích cho các bài kiểm tra mẫu vật.
Dữ liệu thu được sử dụng những phương pháp thử nghiệm mô tả không có ý định được sử dụng để dự đoán cuối cùng thực tế sử dụng hiệu suất. Dữ liệu được không dành cho thiết kế tích dự đoán về sự chịu đựng của vật liệu ở nhiệt độ cao.
Phương pháp này thường được gọi là các HDT kiểm tra (nhiệt độ lệch kiểm tra hoặc nhiệt biến dạng thử nghiệm), mặc dù không có tài liệu chính thức, bằng cách sử dụng định này.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page