Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định yêu cầu và kiểm tra phương pháp không cho thuốc thấm điểm được sử dụng trong nội nha thủ tục.
Các yêu cầu áp dụng để thấm điểm đó đã được tiệt trùng một lần trong một cách chấp nhận bởi các nhà sản xuất. Nha khoa thấm điểm bao gồm điểm chuẩn và côn kích thước điểm.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không xác định yêu cầu hoặc kiểm tra phương pháp cho vô sinh và/hoặc tự do từ sinh học nguy hiểm của nha khoa thấm điểm.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI