Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế ghi rõ các đặc tính của hành xoắn loại tất cả kim hexagon thường xuyên hạt với chủ đề từ M5 và bao gồm cả M36, trong sản phẩm cấp cho Một chủ đề và bao gồm cả khẩu M16 và sản phẩm hạng B cho chủ đề ở trên M16, và với tài sản lớp 5, 8 và 10.
Chú Ý Các kích thước của các loại hạt ngoại trừ tư tương ứng với những người đưa ra trong ISO 4032.
Nếu các kỹ thuật là cần thiết, họ có thể được tuyển chọn từ hiện có tiêu Chuẩn Quốc tế, ví dụ ISO 261 CHUẨN 724 CHUẨN 898-2 CHUẨN 965-2 CHUẨN 2320 tiêu chuẩn 4759-1.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO