Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định tối thiểu đặc điểm của dụng cụ đo lượng vật chất đặc trưng cho một môi trường cũng như phương pháp để đo lượng vật lý của môi trường này.
Nó không nhằm mục đích để xác định một số tổng thoải mái, hoặc nhiệt căng thẳng, nhưng chỉ để tiêu quá trình ghi âm thông tin dẫn đến việc quyết tâm của các chỉ số. Các tiêu Chuẩn Quốc tế cho các chi tiết của các phương pháp làm việc sử dụng các thông tin được phù hợp với tiêu chuẩn này.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế được dùng như là một tài liệu tham khảo khi thiết lập
một) kỹ thuật cho nhà sản xuất và người sử dụng cụ đo lượng vật lý của các môi trường;
b) bản hợp đồng giữa hai bên cho các phép đo của các số lượng.
Nó được áp dụng cho các ảnh hưởng của nóng vừa phải, thoải mái, hoặc môi trường lạnh trên người.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO