Update: 13/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 787 mô tả thể phương pháp của kiểm tra cho so sánh ở phổ nhìn thấy được
một) thuốc nhuộm màu sức mạnh của hai tương tự (xem chú 1 ) màu sắc tố phân tán trong một sơn nhựa mà không có một khô;
b) việc tán sức mạnh của hai sắc tố da trắng của cùng một loại phân tán trong một sơn nhựa mà không có một khô.
Những phương pháp của kiểm tra cung cấp một công cụ để thay thế cho những mô tả trong ISO 787/16 tiêu chuẩn 787/17 tương ứng, tránh sự cần thiết của phù hợp với hình ảnh.
Ghi CHÚ
1 điều Này tiêu Chuẩn Quốc tế là không thích hợp cho việc so sánh màu sắc tố trên giảm khác nhau rất nhiều màu sắc.
2 Khi một trong những phương pháp chung là áp dụng cho một sắc tố, chỉ có một chiếu chéo thích hợp cho những phương pháp này nên được bao gồm trong các tiêu Chuẩn Quốc tế liên quan đến đó, sắc cho thấy bất kỳ chi tiết thay đổi có thể là cần thiết trong quan điểm của các đặc tính của những sản phẩm đó. Chỉ khi phương pháp thích hợp trong phần này của ISO 787 là không áp dụng cho một sản phẩm đặc biệt nên khác nhau thể xác định trong tương đối pha sức mạnh và quyết tâm của đối điện phân tán được xác định.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page