Update: 13/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 787 chỉ định một phương pháp chung của thử nghiệm để xác định axit hoặc kiềm của chiết xuất dung dịch nước của một mẫu sắc tố hoặc mở rộng.
Chú Ý — Khi điều này phương pháp chung là áp dụng cho một sắc tố hoặc mở rộng, chỉ có một chiếu chéo để nó cần được đưa vào các tiêu Chuẩn Quốc tế liên quan đến mà sắc tố hoặc mở rộng, với một lưu ý của bất kỳ chi tiết thay đổi có thể là cần thiết trong quan điểm của các đặc tính của chất liệu trong câu hỏi. Chỉ khi điều này phương pháp chung là không áp dụng cho một tài liệu cụ thể cần một phương pháp đặc biệt cho quyết định của axit hoặc kiềm được xác định.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page