Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 7870 trình bày các yếu tố quan trọng và triết lý của các biểu đồ kiểm soát tiếp cận, và xác định một loạt các biểu đồ kiểm soát (bao gồm cả những người liên quan đến sự Shewhart biểu đồ điều khiển, những nhấn mạnh quá trình chấp nhận hoặc quá trình trực tuyến điều chỉnh và chuyên ngành biểu đồ kiểm soát).
Nó thể hiện một tổng quan của các nguyên tắc cơ bản và các khái niệm và minh họa mối quan hệ giữa các biểu đồ kiểm soát tiếp cận để trợ giúp trong việc chọn lựa thích hợp nhất tiêu chuẩn để cho trường hợp. Nó không xác định thống kê phương pháp điều khiển bằng cách sử dụng biểu đồ kiểm soát. Những phương pháp này sẽ được xác định trong tương lai bộ phận của ISO 7870.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI