Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 7870 hướng dẫn cho các dụng của chấp nhận điều khiển biểu đồ và thiết lập thủ tục chung để xác định mẫu kích cỡ, hành động giới hạn và quyết định tiêu chuẩn. Một chấp nhận điều khiển biểu đồ chỉ nên sử dụng khi:
một) trong nhóm thay đổi trong kiểm soát và biến đổi ước tính hiệu quả;
b) độ cao của quá trình khả năng đã đạt được.
Một chấp nhận điều khiển biểu đồ là thường sử dụng khi quá trình biến dưới nghiên cứu thường bị phân phối, tuy nhiên, nó có thể được áp dụng cho một người không bình thường phân phối. Ví dụ này cung cấp một phần của ISO 7870 minh họa nhiều trường hợp, trong đó, kỹ thuật này có lợi thế; những ví dụ này cung cấp các chi tiết của sự quyết tâm của những mẫu kích cỡ, các hành động giới hạn và các quyết định tiêu chuẩn.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO