Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 7905 mô tả một phương pháp cải thiện kết quả kiểm tra so sánh bằng cách đánh giá những căng thẳng trong mang lớp dẫn đến mệt mỏi (phụ lục Một). Một tương tự đánh giá được yêu cầu ở ứng dụng thực tiễn. Bởi vì căng thẳng là kết quả của xây dựng áp lực trong thủy, nó là điều cần thiết để hoàn toàn bang các điều kiện của hoạt động và bôi trơn. Ngoài ra để nạp năng động, chiều và chạy đặc điểm, bao gồm các sau đầy đủ xác định mệt mỏi hệ thống:
một) dưới điều kiện của nạp năng động tối thiểu mang dầu phim dày như một chức năng của thời gian và địa điểm để đảm bảo không quá nhiều phương quá nóng hay cắt như là một kết quả của trộn bôi trơn khi chạy trong;
b) việc phân phối của áp lực circumferentially và trục với thời gian dưới nạp năng động;
c) từ này kết quả là căng thẳng trong mang lớp như một chức năng của thời gian và địa điểm đặc biệt là tối đa xoay căng thẳng.
Hơn nữa, mang mệt mỏi có thể bị ảnh hưởng bởi trộn bôi trơn, mặc, bụi, tribochemical phản ứng và các hiệu ứng gặp phải trong sử dụng vậy, làm phức tạp thêm vấn đề mỏi. Phần này của ISO 7905 là do bị giới hạn để mệt mỏi theo đầy đủ thủy tách các bề mặt mang theo một chất bôi trơn phim.
Phần này của ISO 7905 áp dụng cho dầu bôi trơn đồng bằng hình trụ vòng trong giàn kiểm tra và chạy ứng dụng trong điều kiện của đầy đủ thủy bôi trơn. Nó bao gồm nạp năng động trong bi-kim loại và đa bi.
Chú Ý 1 số các ứng dụng thực tế với nhau yêu cầu đã dẫn đến sự phát triển của nhiều mang giàn kiểm tra. Nếu các điều kiện của bôi trơn sử dụng trên những thử nghiệm giàn không được xác định trong từng chi tiết, kiểm tra kết quả từ các giếng nói chung là không thể so sánh cũng không áp dụng trong thực tế. Thử nghiệm khác nhau giàn có thể mang lại không phù hợp xếp hạng giữa bằng vật liệu.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI