Update: 17/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một quang phương pháp cho việc xác định của sắt ở nhôm và kim.
Các phương pháp được áp dụng cho các quyết định của hàm lượng sắt giữa 0,05 và 2,50 %.
Các phương pháp không áp dụng hoàn toàn để sau trường hợp đặc biệt mà nó cần được sửa đổi như mô tả trong phụ Lục Một hoặc phụ Lục B :
a) không có trộn nhôm, nhôm-silicon hợp kim và bất kỳ khác nhôm đó là không dễ dàng bị tấn công với axit (phụ Lục Một);
b) hợp kim có đồng (đồng nội dung hơn 5 %), kẽm (nội dung hơn 4 %), nickel (nickel nội dung hơn 2 %), hoặc hợp với một tỷ lệ thuận với sự kết hợp của những yếu tố hơn 5 % tổng (phụ Lục B).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page