Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 8056 ghi rõ các yêu cầu thiết kế và kiểm tra cho các uốn không cách chấm dứt, của nickel-crôm hay nickel-nhôm để chuẩn dây dẫn linh hoạt của nickel-crôm hay nickel-nhôm nhiệt tình cáp mở rộng tương ứng một cách như vậy mà các điện và kiên trì tính toàn vẹn của kháng chiến của một cặp nhiệt mạch được chứa trong quy định giới hạn.
Mặc dù kim loại tài liệu được sử dụng trong khuôn khổ chung, sẽ là tương tự cho tất cả nhóm, nhiệt độ giới hạn sử dụng của khuôn khổ doanh được xác định theo cách điện của sợi cáp và sẽ rơi vào một trong những nhóm sau : 105 °C, 150 °C, 200 °C và 260 độ C.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI