Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 Này tiêu Chuẩn Quốc tế ghi rõ các yêu cầu cho việc điều trị bề mặt của các bộ phận làm từ thép không rỉ thép (ví dụ LẠNH 300 loạt, 19-9DL, A-286). Nó cung cấp phương pháp thực tế cho loại bỏ các chất ô nhiễm và cho việc phù hợp mòn cho vũ trụ các ứng dụng.
1.2 bề mặt phương pháp điều trị cần thiết trong quá trình sản xuất là bắt buộc cho tất cả bề mặt của tất cả các bộ phận. Bề mặt cuối cùng phương pháp điều trị bắt buộc trừ khi một bề mặt phủ (ví dụ sơn, mạ) là quy định. Khi một phủ được chỉ định cho chỉ là một phần của bề mặt của một phần, không tráng phần sẽ được điều trị ở phù hợp với bề mặt cuối cùng yêu cầu điều trị này tiêu Chuẩn Quốc tế.
1.3 Đó là trách nhiệm của các vi xử lý để xác định, bởi tích lịch sử tình trạng của mặt trước để điều trị để đảm bảo sự phù hợp với yêu cầu của đây tiêu Chuẩn Quốc tế.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI