Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 81060 xác định yêu cầu cho không tự động thiệp, khi xác định trong 3.11, và các phụ kiện của họ, mà là của bơm hơi còng, được sử dụng cho việc non-invasive đo huyết áp điều hành bởi sự quan sát.
Phần này của ISO 81060 xác định yêu cầu cho sự an toàn và cần thiết hiệu quả, kể cả hiệu quả và dán nhãn, vì không tự động thiệp và các phụ kiện, bao gồm kiểm tra phương pháp để xác định chính xác của non-invasive đo huyết áp.
Một phần của ISO 81060 bao non-invasive đo huyết áp các thiết bị với một áp-thám tử và hiển thị sử dụng kết hợp với các phương tiện của phát hiện dòng chảy máu.
Ví DỤ 1
Một ống nghe cho phát hiện âm thanh Korotkoff, siêu âm Doppler hoặc khác hướng dẫn sử dụng phương pháp.
Cầu cho non-invasive đo huyết áp thiết bị điện tử, được hỗ trợ áp lực yếu tố cảm biến và/hoặc hiển thị sử dụng kết hợp với tự động khác phương pháp xác định huyết áp được xác định trong IEC 60601-2-30 .
Cầu cho xâm lấn đo huyết áp thiết bị trực tiếp đo huyết áp được xác định trong tài liệu IEC 60601-2-34 .
Ví DỤ 2
Thiết bị đo, bao gồm cả liên quan đến cảm biến, được sử dụng cho các xâm lấn đo của hệ thống tuần hoàn áp lực.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI