Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định định dạng đặc điểm của châu âu, ví dụ, đại diện vật lý của châu âu đối với kích thước, giấy in, và bố trí nội dung. Các dạng được ghi rõ trong này tiêu Chuẩn Quốc tế có thể được sử dụng cho tất cả châu âu không phân biệt của công ty phát hành hoặc nơi của vấn đề. Các dạng được ghi rõ trong này tiêu Chuẩn Quốc tế không thể được áp dụng cho trái phiếu châu âu mà dạng là quy định của quốc gia nhân.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế áp dụng cho trái phiếu châu âu như xác định trong clause 3. Tuy nhiên, bất kỳ ngược lại luật pháp, quy luật quy định, hoặc chứng khoán yêu cầu, dù có hay không có hiệu lực của pháp luật, có sở thích. Nơi những quy định không đặc biệt áp dụng hay đòi hỏi hiệu đến một mức độ thấp hơn, hơn là cần thiết dưới này tiêu Chuẩn Quốc tế, sau này sẽ áp dụng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI