Thông Tin Chung
Phạm vi

Các yêu cầu ISO 8124-1:2014 áp dụng cho tất cả đồ chơi, tức là sản phẩm bất kỳ hoặc vật liệu thiết kế hay dự định rõ ràng để sử dụng trong chơi cho trẻ em dưới 14 tuổi. Họ đang áp dụng cho một món đồ chơi như nó ban đầu là nhận bởi những người tiêu dùng, và ngoài ra, họ áp dụng sau một món đồ chơi có chịu hợp lý lai điều kiện bình thường sử dụng và lạm dụng, trừ khi có ý khác.

Các yêu cầu của ISO 8124-1:2014 xác định chấp nhận được chí cho cấu trúc đặc điểm của chơi như hình dạng và kích thước đường viền, khoảng cách (lục ví dụ như, các bộ phận nhỏ, điểm mạnh và cạnh, và bản lề đường hở) cũng như chấp nhận được chí cho tính chất đặc biệt với một số loại đồ chơi (ví dụ như tối đa năng lượng giá trị cho không-kiên cường đầu đạn và tối thiểu mẹo góc cho một số đồ chơi).

ISO 8124-1:2014 xác định yêu cầu và kiểm tra phương pháp cho đồ chơi dành cho trẻ em sử dụng trong nhóm tuổi khác nhau từ khi sinh ra để 14 năm. Các yêu cầu thay đổi tùy theo độ tuổi mà một món đồ chơi đặc biệt là dự định. Các yêu cầu cho một nhóm tuổi cụ thể phản ánh sự tự nhiên của các mối nguy hiểm và dự tính và tinh thần/hoặc khả năng thể chất của một đứa trẻ để đối phó với họ.

ISO 8124-1:2014 cũng yêu cầu cảnh báo thích hợp và/hoặc hướng dẫn sử dụng được đưa ra trên một số đồ chơi của họ đóng gói. Do ngôn ngữ vấn đề đó có thể xảy ra trong các quốc gia khác nhau, từ ngữ của các cảnh báo và hướng dẫn không được xác định nhưng cho là thông tin chung trong phụ Lục B. Nó nên ý rằng pháp lý khác nhau, yêu cầu tồn tại trong nhiều quốc gia đối với để đánh dấu như vậy.

ISO 8124-1:2014 không có ý định che hoặc bao gồm mọi khả năng nguy hiểm của một đồ chơi đặc biệt, hay đồ chơi mục. Ngoại trừ dán nhãn cầu cho các chức năng, nguy hiểm, và độ tuổi mà món đồ chơi dành CHUẨN 8124-1:2014 đã không yêu cầu cho những đặc điểm của đồ chơi mà đại diện cho một vốn có và công nhận nguy hiểm đó là không thể tách rời để các chức năng của các đồ chơi.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO