Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế ghi rõ các kích thước lắp cần thiết cho sự thay thế lẫn nhau của phụ kiện cho 16 Cúp [160 bar] trung loạt lanh phù hợp với ce 6020-1 và cho 25 Cúp (250 thanh) loạt lanh phù hợp với ce 6022. Các phụ kiện đã được thiết kế đặc biệt để sử dụng với lanh sản xuất phù hợp với ce 6020-1 tiêu chuẩn 6022, nhưng điều này không giới hạn ứng dụng của họ.
Chú Ý 1 bar = 0,1 Cúp = 105 Pa; 1 Cúp = 1 N/mm 2

Này tiêu Chuẩn Quốc tế, gồm các phụ kiện, được xác định trong phù hợp với ce 6099:
— AP2 — rod khoan, nữ chủ đề (thấy Con số 1 và Bảng 1);
— AF3 — rod bích, tròn (thấy Con số 2 và Bàn 2);
— AB4 — khoan, khung thẳng (thấy Con số 3 và Bàn 3);
— AB3 — khoan, khung ở góc (thấy Con số 4 và Bàn 4);
— AT4 — van bi khung (thấy Con số 5 và Bàn 5);
— AA4-R — trục pin, đồng bằng (cotter pin hoặc chụp vòng loại) (thấy Con số 6 và Bàn 6);
— AA4-S — trục pin, đồng bằng (chia chân) (thấy Số 7 và Bàn 7);
— AA6-R — trục pin, cầu mang (cotter pin hoặc chụp vòng loại) (thấy Con số 6 và Bàn 6);
— AA6-S — trục pin, cầu mang (chia chân) (thấy Số 7 và Bàn 7);
— AP6 — rod mắt cầu, nữ chủ đề (thấy Con số 8 và Bàn 8);
— AP4 — rod mắt đồng bằng, nữ chủ đề (thấy Con số 9 và Bàn 9).
Các phụ kiện này được sử dụng vào lực cho máy móc truyền lanh lực. Các thiết kế của những phụ kiện dựa trên các lực lượng tối đa là kết quả từ sự quy định nội bộ đường kính của các trụ và áp lực theo ISO 3320 tiêu chuẩn 3322.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế này chỉ áp dụng đến chiều tiêu chí của sản xuất ở phù hợp với tiêu Chuẩn Quốc tế, nó không áp dụng cho họ chức năng đặc điểm.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI