Update: 17/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 8262|quán bar, 124 ghi rõ các tài liệu tham khảo phương pháp cho việc xác định béo nội dung của sữa và dựa trên của chất lỏng, tập trung hay sữa khô sản phẩm mà Röse-Gottllieb phương pháp là không có nghĩa là những người có chứa số lượng biệt của miễn phí axit hoặc những người đó là không hoàn toàn hòa tan trong ammonia nhờ sự hiện diện của cục hoặc không thành phần sữa, như sữa trứng, cháo hay nhất định sữa dựa trên sản phẩm cho bánh mục đích.
Chú Ý 1 tài liệu tham Khảo Röse-thợ rèn những phương pháp cho việc xác định béo nội dung của sữa, kem, bốc hơi và sữa đặc có đường và sữa khô sản phẩm có quy định ở ISO 1211 CHUẨN 2450 CHUẨN 1737 tiêu chuẩn 1736 tương ứng.
Các phương pháp cũng áp dụng đối với loại pho mát tươi, đó là phô mai và quarg, cũng như pho mát tươi với hoa quả, xi-rô, “ngũ cốc”, etc. mà BẰNG phương pháp là không phù hợp do cao hơn carbohydrate nội dung và/hay không đồng nhất.
Ý 2 MỘT tài liệu tham khảo Schmid-Bondzynski-Ratzlaff phương pháp cho việc xác định béo nội dung của pho mát và pho mát sản phẩm có lactose dung dưới 5 % (phân khối) của không béo rắn được xác định trong ISO 1735.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page