Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 8292 chỉ định một gián tiếp phương pháp cho việc xác định rắn béo nội dung trong động vật và thực vật chất béo và dầu (sau đây được chỉ định “chất béo”) sử dụng thấp-giải quyết xung cộng hưởng từ hạt nhân (MRI) phổ.
Hai thay thế nhiệt trước khi phương pháp điều trị được xác định: một viên cho mục đích chung chất béo không trưng bày rõ rệt đa hình và ổn định chủ yếu là các b’-đa hình; và một cho chất béo tương tự như bơ mà triển lãm phát âm đa hình và ổn định trong beta-đa hình. Thêm nhiệt trước khi phương pháp điều trị, mà có thể là phù hợp hơn cho các mục đích cụ thể được đưa ra trong một thông tin phụ lục.
Gián tiếp phương pháp là ít dễ dàng để thực hiện ra và ít tái sản xuất hơn những phương pháp trực tiếp, nhưng là chính xác hơn và nhiều hơn nữa phổ áp dụng cho tất cả các chất béo.
Chú Ý MỘT phương pháp trực tiếp được xác định trong ISO 8292-1.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI