Update: 12/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 Này tiêu Chuẩn Quốc tế đưa ra các yêu cầu cơ bản cho các đặc điểm kỹ thuật và thử nghiệm của không khí/bề mặt (liên hợp) đựng chung vận chuyển hàng hóa, mà là thích hợp cho quốc tế khoán và cho vận chuyển theo đường sắt và biển cũng như của tàu chở hàng một phiên bản của công suất cao cố cánh máy bay, bao gồm cả trao đổi giữa những chế độ của giao thông.
1.2 mã hóa, xác định và đánh dấu những thùng chứa này sẽ phù hợp với ce 6346. Để biểu thị container như một máy/bề mặt (liên hợp) chứa, các biểu tượng hình minh họa trong 1 ta sẽ được nằm ở góc trên bên trái của cuối bức tường và bên kia bức tường và, khi thích hợp, trên mái nhà, tuân theo sự yêu cầu của ISO 6346 (phụ lục B. 3 này tiêu Chuẩn Quốc tế).
Chú Ý – Nếu bất kỳ dấu hiệu là sử dụng trên thùng, họ sẽ không can thiệp với vị trí của các dấu yêu cầu cấp 6346.
1.3 container loại bao phủ bởi này tiêu Chuẩn Quốc tế là :
Loại đánh Dấu xác định mã
Không khí/bề mặt liên hợp (hàng tổng hợp) 90 để 99 : cánh Cố định

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page