Thông Tin Chung
Phạm vi

Chuẩn này ghi rõ các yêu cầu sau cho mạ vàng dao kéo:
một) yêu cầu hiệu suất cho bảng dao kéo (ví dụ, dao, dao nĩa, thìa, khắc bộ muôi, và phục vụ miếng);
b) thành phần giới hạn cho cơ sở kim loại cho dao kéo;
c) kiểm tra cho kháng vĩnh viễn biến dạng, săn chắc của xử lý đính kèm, cứng của lưỡi, ăn mòn và dày và kết dính của vàng phủ;
d) ba tối thiểu độ dày của mạ vàng: một lớp học đầu tiên, một lớp thứ hai, và hạng ba.
Chuẩn này ghi rõ các phương pháp của xác định vàng gửi cho mỗi mục và cũng có thể kiểm tra các phương pháp.
Chuẩn này không áp dụng cho bảng dao kéo mà chỉ có những khu vực nhỏ của vàng tấm như khảm không mạ vàng trang trí.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI