Update: 24/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

ISO 8521:2009 chỉ định sáu kiểm tra phương pháp cho các quyết định của ban đầu vòng tròn kéo mạnh tường mỗi đơn vị của chiều dài của kính-gia cố bằng nhựa phản ứng (VÙNG) đường ống.

Chú Ý Khác thường dùng thuật ngữ “vòng tròn bền” là “hoop bền” và hai nét có thể được sử dụng lẫn lộn.

Sự bùng nổ thử nghiệm (Một phương pháp) là phù hợp với tất cả các loại và kích thước đường ống. Nó được coi là tài liệu tham khảo phương pháp. Tuy nhiên, tất cả các phương pháp trong ISO 8521:2009 có giá trị ngang bằng. Nếu mối tương quan nào của các phương pháp B đến F có thể được thành lập bởi một so sánh trình thử nghiệm, sau đó là phương pháp đó có thể được coi như là phương pháp tham khảo. Chia đĩa kiểm tra (phương pháp B) không thể thích hợp cho ống với helically vết thương gia cố lớp. Các kiểm tra (phương pháp C), lần kiểm tra (phương pháp D) và hạn chế kiểm tra (phương pháp) rất thích hợp cho các đường ống với một danh nghĩa kích thước của BÌ 500 và lớn hơn. Những khía tấm kiểm tra (phương pháp F) chủ yếu là dành cho sử dụng với vết thương helically đường ống của danh nghĩa kích thước lớn hơn BÌ 500 với một cuộn dây góc độ khác hơn khoảng 90°.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page