Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định thử nghiệm phương pháp cho việc đánh giá của sự thay đổi chất lượng của mangan, và crom quặng, dù là tự nhiên hay xử lý cho các mục đích của việc xác định lấy mẫu thủ tục bằng khối lượng cơ sở có hệ thống phương pháp và phương pháp hai giai đoạn như quy định có liên quan tiêu Chuẩn Quốc tế. Nó cũng xác định phương pháp để kiểm tra độ chính xác của lấy bằng khối lượng cơ sở có hệ thống phương pháp và hai giai đoạn phương pháp.
Chú Ý — Các đánh giá của sự thay đổi chất lượng cho việc lấy mẫu thủ tục của thời gian-sở phương pháp có hệ thống sẽ được nguồn gốc trên cơ sở của những khối cơ sở phương pháp có hệ thống.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI