Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế thiết lập một từ vựng, anh và pháp của các điều khoản được sử dụng trong lĩnh vực bên ngoài chi chân giả và bên ngoài chỉnh hình.
Phần này của ISO 8549 xác định điều khoản dùng để mô tả bên ngoài chi giả và những người mang bên ngoài chi bộ phận giả.
Ghi CHÚ
1 Cho các mục đích của việc này tiêu Chuẩn Quốc tế, viết tắt hạn ‘chân giả’ và dẫn xuất của nó chỉ áp dụng đến bên ngoài chi chân giả; viết tắt hạn ‘chỉnh hình’ và dẫn xuất của nó chỉ áp dụng đến bên ngoài chỉnh hình.
Điều Khoản 2 in trong nghiêng được tiêu chuẩn 8549-1. Chỉ số thứ tự chữ cái của các điều khoản trong tiếng pháp và tiếng anh được cung cấp.
3 Người tiêu Chuẩn Quốc tế cũng nên của các NGƯỜI Phân loại Quốc tế Khiếm Khuyết và Chấp xuất bản Chức y Tế thế Giới, Geneva, năm 1980.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI