Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng bất cứ khi nào đại diện của ngày trong Gregory, lần trong 24 giờ chấm hệ thống, khoảng thời gian và định kỳ khoảng thời gian hoặc định dạng của những đại diện được bao gồm trong trao đổi thông tin. Nó bao gồm
— ngày lịch thể hiện trong điều kiện lịch năm tháng và lịch ngày tháng;
— tự ngày thể hiện trong điều kiện lịch năm và lịch ngày trong năm;
— tuần ngày thể hiện trong điều kiện lịch năm, lịch tuần số và ngày trong tuần;
— địa phương dựa trên 24 giờ chấm hệ thống;
— Giờ phối hợp Thời gian trong ngày;
— địa phương và sự khác biệt từ giờ Phối hợp Thời gian,
— sự kết hợp của ngày và thời gian trong ngày;
— khoảng thời gian;
— định kỳ khoảng thời gian.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không bao ngày và thời gian, nơi những từ này được sử dụng trong các đại diện và ngày và thời gian, nơi nhân vật không được sử dụng trong đại diện.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không định bất kỳ đặc biệt, có nghĩa là hoặc giải thích cho bất kỳ yếu tố dữ liệu đó, sử dụng đại diện theo tiêu Chuẩn Quốc tế. Như vậy có nghĩa là sẽ được quyết định bởi sự bối cảnh của các ứng dụng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO