Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế ghi rõ những vật liệu, kích thước mặt kết thúc, và đóng gói và đánh dấu của kim loại phẫu thuật cấy ghép được sử dụng cho các cố định của gãy xương và osteotomies của thượng và dưới xương đùi trong người lớn. Các loại thiết bị bao phủ như sau:
một) móng tay và vít dự định được sử dụng một mình;
b) tấm móng tay và lưỡi tấm xây dựng một mảnh;
c) thiết bị định hình của đa phần xây dựng có thể cố định hoặc một điều chỉnh góc;
d) thiết bị định hình của đa phần xây dựng với trượt móng tay hoặc vít, có hoặc không có một nén thiết bị.
Chú Ý 1 con Số từ 1 đến 7 được thiết kế để minh họa danh pháp và tên gọi của kích thước, nhưng các đại diện của các thành phần không khác tạo thành một phần của các yêu cầu quy định ở đây tiêu Chuẩn Quốc tế.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI