Update: 12/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định Một chuỗi điện tần số phản ứng đặc điểm cho âm thanh từ tái tạo lại hình ảnh chuyển động phòng điều khiển và trong nhà rạp. Nó cũng được dành cho sử dụng kết hợp với ce 2969, trong các tiêu chuẩn của ghi âm theo dõi và tái tạo đặc điểm của hình ảnh chuyển động âm thanh trong studio lồng nhà hát, xem xét phòng và trong nhà rạp.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế bao gồm đó là một phần của những hình ảnh chuyển động hệ thống âm thanh từ bộ chuyển đổi các đầu vào của chính cha, và phải được đọc kết hợp với ce 8590, xác định vị được ghi lại đặc điểm cho 35 mm và 70 mm từ in sọc.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page